Wywiad o ADHD

„To wszystko nie było kwestią mojego charakteru czy niedbalstwa, tylko właśnie kwestią ADHD” – mówi Patrycja Lulkiewicz, która otwarcie rozmawia o ADHD i jej własnych zmaganiach z nim.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, który przeprowadziliśmy pod koniec roku.

Opublikowano