Samoocena

Osoby z rozpoznaniem ADHD mogą doświadczać trudności z samooceną, czyli wiarą we własny potencjał, możliwości, skuteczność czy inaczej, poczuciem zasługiwania na szacunek, która często drastycznie się obniża wskutek braku akceptacji otrzymanej diagnozy.

Rozważając nad powodami, ze względu, na które istnieje zależność między diagnozą a samooceną warto poznać czynniki wpływające na jej poziom. Uważa się, że wiara w samego siebie ulega obniżeniu wskutek, m.in. stresu, krytykującego otoczenia (rodziców, nauczycieli, współpracowników, partnera/-ki, znajomych…), oczekiwań nierealnych do spełnienia (np. z powodu ograniczeń, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć) czy porównań z innymi. Wymienione zjawiska mogą być intensywnie doświadczane przez osoby z ADHD, szczególnie przez te pozbawione wspierającego i rozumiejącego otoczenia.

Aby dowiedzieć się, czy zaniżona samoocena jest występującą u Ciebie trudnością, warto byś rozważył/-a, czy: 

 • często krytykujesz siebie,
 • skupiasz się intensywnie na własnych słabościach (lub skrajnie je postrzegasz),
 • bardzo często przepraszasz (również za sytuacje na które nie masz wpływu),
 • jesteś chętny/-a do pomocy innym lecz odczuwasz obawy przed proszeniem lub przyjmowaniem pomocy, 
 • odnosisz wrażenie bycia wybrakowanym/-ą. 
Jeśli czujesz, że ten problem może być Ci bliski – czytaj dalej!

Przedstawiamy kilka propozycji, które mogą być pomocne w zwiększaniu poziomu samooceny:

 • budowanie pozytywnych, niestresujących a wspierających, zdrowych relacji z innymi ludźmi,
 • szanowanie swojej asertywności ,
 • poznanie i uszanowanie własnych granic,
 • praktykowanie sefl-care’u (odpowiedniej ilości snu, dobrej diety, poruszania się, wykonywania aktywności dodających serotoninę),
 • nauka przyjmowania komplementów,
 • myślenie o sobie jako o przyjacielu/przyjaciółce a nie wrogu,
 • nie obawianie się proszenia o pomoc innych, gdy sami nie dajemy już sobie rady,
 • porozmawianie z osobą, przy której czujesz się bezpiecznie.

Opublikowano