Pies terapeuta

Dzisiejszy post powstał we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Wrocław. 

15 czerwca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Z tej okazji prezentujemy ciekawe informacje, związane z tą (wydaje się, że jeszcze niezbyt popularną) formą terapii. W końcu dla wielu zwierzak może pełnić rolę niezastąpionego “terapeuty”, dostępnego niezależnie od zapełnienia terminarza.  

  • Dogoterapia – określana również jako kynoterapia – stanowi formę wspomagania procesu leczenia osoby chorej, dzięki kontaktowi pacjenta z odpowiednio wyszkolonym psim terapeutą (Jagielski i wsp., 2014), co oznacza, że zwierzak powinien spełniać określone warunki, aby mógł zostać uznany za wspierającego towarzysza.
  • Wydaje się, że taki rodzaj terapii jest nową propozycją w obszarze psychologii i behawiorystyki – nic bardziej mylnego: już w 1964 r. zaczęto rozwijać tę formę wsparcia (Boruta, 2017).
  • Badania Chrosta (2018) wskazują, iż kontakt z psim “terapeutą” przynosi wiele korzyści, przykładowo, ma wpływ na sferę funkcjonowania sensomotorycznego (np. ułatwia poruszanie się czy utrzymuje równowagę emocjonalną) czy umożliwia rozwój poczucia odpowiedzialności.
  • Eksperymenty prowadzone w 2015 roku pozwoliły potwierdzić, iż kontakt dziecka zdiagnozowanego w zakresie ADHD wspomógł utrzymywanie uwagi oraz poprawił zdolności społeczne czy podwyższył poczucie własnej wartości (Schuck i wsp., 2015). 
  • Rozważając nad tym, w jaki sposób psi asystent mógłby wesprzeć funkcjonowanie osoby z ADHD wymienia się przykładowe korzyści wynikające z takiej formy kontaktu: spożytkowanie energii wynikającej z hiperaktywności dzięki regularnym spacerom, zmniejszenie poziomu lęku, niezastąpiona pomoc w odnajdywaniu leków (Jelinek, Des Marais, 2022).
  • Myśląc nad cechami jakimi powinien charakteryzować się pies, aby pełnić tak odpowiedzialną funkcję, Jagielski i wsp. (2014) podają konkretne kryteria: łagdny charakter, przyjazne nastawienie i zdolność zaufania osobom nieznanym, spokojne zachowanie (nawet w sytuacji hałasu, gwałtownych zmian, dużego ruchu itp.), cierpliwość, tolerancja dotyku obcych ludzi, wytrzymałość na ból i gotowość do pracy z człowiekiem. Wszystkie te cechy weryfikowane są podczas egzaminu. 

Jest to ostatni post, stworzony w ramach współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Wrocław. Mamy nadzieję, że zyskały Wasze zainteresowanie i przedstawiły nowe informacje. Który z postów spodobał się Wam najbardziej?  

Źródła:

https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/download/41270/28199,

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f9a04190-53a8-45d9-8ba0-616b314ed021/c/Pages_from_RS_nr_3_2018_sklad_druk_-8.pdf,

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1689-6416-year-2017-issue-17_10_2017-article-1224

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4348044/,https://psychcentral.com/adhd/adhd-service-dog#benefits.

Opublikowano