Jak szukać pomocy?

Poniżej znajduje się lista wrocławskich placówek, w których osoby dorosłe z ADHD mogą otrzymać pomoc terapeutyczną.