Alkohol a ADHD

Wydaje się, że powiązanie między ADHD a częstością czy tendencją do spożywania alkoholu nie jest jednoznaczne. Sięgamy po wyroby wyskokowe w różnych kontekstach: społecznych, psychologicznych (radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami) i innych. Co więcej, potencjalnie każdy z nas może zupełnie inaczej reagować na określoną zawartość % we krwi. Mimo to, znane są ciekawe rezultaty badawcze, wskazujące, iż prawdopodobnie istnieje pewne powiązanie między aktywacją objawów ADHD a nadmiernym spożyciem alkoholu.

Wyniki badań prowadzonych na populacji studentów uczelni amerykańskich wykazały, że nieuwaga może być związana z problematycznym spożywaniem alkoholu. Pozostałe objawy osiowe ADHD – nadaktywność oraz impulsywność – nie wykazały istnienia takiego związku. Nieuwaga może być więc ważnym czynnikiem związanym z problemem alkoholowym. Objaw ten, szczególnie gdy jest wyjątkowo dotkliwy, może więc zwiększyć prawdopodobieństwo częstszego sięgania po napoje wyskokowe, jednak nie jest to związek przyczynowo-skutkowy (tzn. nawet jeśli doświadczasz wyjątkowo kłopotliwych trudności, powodowanych przez nieuwagę, nie jesteś skazany/-a na problem alkoholowy!). 

Co mogę zrobić, jeśli doświadczam nasilonych problemów związanych z nieuwagą?

  1. Rozważ konsultację psychiatryczną – farmakoterapia jest pierwszym i bardzo ważnym rozwiązaniem, zmniejszającym uciążliwość trudności, związanych z ADHD. 
  2. Spróbuj rozwinąć umiejętności kompensujące to zjawisko – organizuj swoje aktywności, planuj i trzymaj się ustalonych zadań, rozważ nad znalezieniem jak najlepszej i dopasowanej do Twoich preferencji strategii uczenia się i zapamiętywania. 
  3. Ćwicz koncentrację – świetną techniką, rozszerzającą zakres i trwałość koncentracji, jest metoda „calm-down jars”, znana z procedury mindfulness!
  4. Rozważ nad swoimi sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem – jeśli alkohol stanowi remedium na kłopotliwe sytuacje, weź pod uwagę możliwą konsultację w poradni zdrowia psychicznego lub w ośrodku interwencji kryzysowej.
  5. Pamiętaj, że istnieją grupy wsparcia dedykowane osobom, zmagającym się z problemem alkoholowym – przykładowe miejsce we Wrocławiu: Wrocławskie Centrum Zdrowia – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (spzoz.wroc.pl) 

Źródło, dotyczące badań: Sci-Hub | The Relation Between ADHD Symptoms and Alcohol Use in College Students. Journal of Attention Disorders, 19(8), 694–702 | 10.1177/1087054713498931

Opublikowano